LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule, including all inherited members.

AsAtLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
DataScopeLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRuleinline
Equals(MarketDataKeyRule input)Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRuleinline
FieldLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRuleinline
KeyLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
MarketDataKeyRule()Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRuleinlineprotected
MarketDataKeyRule(string key=default(string), string supplier=default(string), string dataScope=default(string), QuoteTypeEnum quoteType=default(QuoteTypeEnum), string field=default(string), string quoteInterval=default(string), DateTimeOffset? asAt=default(DateTimeOffset?), string priceSource=default(string), string mask=default(string), string sourceSystem=default(string))Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRuleinline
MaskLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
PriceSourceLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
QuoteIntervalLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
QuoteTypeLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
QuoteTypeEnum enum nameLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
SourceSystemLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
SupplierLusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRule
ToJson()Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRuleinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.MarketDataKeyRuleinline