LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.ResultValueBool Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.ResultValueBool, including all inherited members.

BaseValidate(ValidationContext validationContext)Lusid.Sdk.Model.ResultValueBoolinlineprotected
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.ResultValueBoolinline
Equals(ResultValueBool input)Lusid.Sdk.Model.ResultValueBoolinline
Lusid::Sdk::Model::ResultValue.Equals(ResultValue input)Lusid.Sdk.Model.ResultValueinline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.ResultValueBoolinline
ResultValue()Lusid.Sdk.Model.ResultValueinlineprotected
ResultValue(ResultValueTypeEnum resultValueType=default(ResultValueTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.ResultValueinline
ResultValueBool()Lusid.Sdk.Model.ResultValueBoolinlineprotected
ResultValueBool(bool value=default(bool), ResultValueTypeEnum resultValueType=default(ResultValueTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.ResultValueBoolinline
ResultValueTypeLusid.Sdk.Model.ResultValue
ResultValueTypeEnum enum nameLusid.Sdk.Model.ResultValue
ToJson()Lusid.Sdk.Model.ResultValueBoolinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.ResultValueBoolinline
ValueLusid.Sdk.Model.ResultValueBool