LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.ResultDataSchema Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.ResultDataSchema, including all inherited members.

AddressSchemaLusid.Sdk.Model.ResultDataSchema
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.ResultDataSchemainline
Equals(ResultDataSchema input)Lusid.Sdk.Model.ResultDataSchemainline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.ResultDataSchemainline
NodeValueSchemaLusid.Sdk.Model.ResultDataSchema
PropertySchemaLusid.Sdk.Model.ResultDataSchema
ResultDataSchema(Dictionary< string, FieldSchema > nodeValueSchema=default(Dictionary< string, FieldSchema >), Dictionary< string, FieldSchema > propertySchema=default(Dictionary< string, FieldSchema >), Dictionary< string, AddressDefinition > addressSchema=default(Dictionary< string, AddressDefinition >))Lusid.Sdk.Model.ResultDataSchemainline
ToJson()Lusid.Sdk.Model.ResultDataSchemainlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.ResultDataSchemainline