LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.PortfolioProperties Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.PortfolioProperties, including all inherited members.

_VersionLusid.Sdk.Model.PortfolioProperties
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.PortfolioPropertiesinline
Equals(PortfolioProperties input)Lusid.Sdk.Model.PortfolioPropertiesinline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.PortfolioPropertiesinline
HrefLusid.Sdk.Model.PortfolioProperties
LinksLusid.Sdk.Model.PortfolioProperties
PortfolioProperties(string href=default(string), Dictionary< string, Property > properties=default(Dictionary< string, Property >), ModelVersion version=default(ModelVersion), StagedModificationsInfo stagedModifications=default(StagedModificationsInfo), List< Link > links=default(List< Link >))Lusid.Sdk.Model.PortfolioPropertiesinline
PropertiesLusid.Sdk.Model.PortfolioProperties
StagedModificationsLusid.Sdk.Model.PortfolioProperties
ToJson()Lusid.Sdk.Model.PortfolioPropertiesinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.PortfolioPropertiesinline