LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameter Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameter, including all inherited members.

BaseValidate(ValidationContext validationContext)Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameterinlineprotected
ComplianceParameter()Lusid.Sdk.Model.ComplianceParameterinlineprotected
ComplianceParameter(ComplianceParameterTypeEnum complianceParameterType=default(ComplianceParameterTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.ComplianceParameterinline
ComplianceParameterTypeLusid.Sdk.Model.ComplianceParameter
ComplianceParameterTypeEnum enum nameLusid.Sdk.Model.ComplianceParameter
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameterinline
Equals(PortfolioIdListComplianceParameter input)Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameterinline
Lusid::Sdk::Model::ComplianceParameter.Equals(ComplianceParameter input)Lusid.Sdk.Model.ComplianceParameterinline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameterinline
PortfolioIdListComplianceParameter()Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameterinlineprotected
PortfolioIdListComplianceParameter(ResourceId value=default(ResourceId), ComplianceParameterTypeEnum complianceParameterType=default(ComplianceParameterTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameterinline
ToJson()Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameterinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameterinline
ValueLusid.Sdk.Model.PortfolioIdListComplianceParameter