LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturn Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturn, including all inherited members.

ClosingMarketValueLusid.Sdk.Model.PerformanceReturn
EffectiveAtLusid.Sdk.Model.PerformanceReturn
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturninline
Equals(PerformanceReturn input)Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturninline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturninline
OpeningMarketValueLusid.Sdk.Model.PerformanceReturn
PerformanceReturn()Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturninlineprotected
PerformanceReturn(DateTimeOffset effectiveAt=default(DateTimeOffset), decimal rateOfReturn=default(decimal), decimal? openingMarketValue=default(decimal?), decimal? closingMarketValue=default(decimal?), string period=default(string))Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturninline
PeriodLusid.Sdk.Model.PerformanceReturn
RateOfReturnLusid.Sdk.Model.PerformanceReturn
ToJson()Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturninlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.PerformanceReturninline