LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummary Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummary, including all inherited members.

Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummaryinline
Equals(PagedResourceListOfDataTypeSummary input)Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummaryinline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummaryinline
HrefLusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummary
LinksLusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummary
NextPageLusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummary
PagedResourceListOfDataTypeSummary()Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummaryinlineprotected
PagedResourceListOfDataTypeSummary(string nextPage=default(string), string previousPage=default(string), List< DataTypeSummary > values=default(List< DataTypeSummary >), string href=default(string), List< Link > links=default(List< Link >))Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummaryinline
PreviousPageLusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummary
ToJson()Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummaryinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummaryinline
ValuesLusid.Sdk.Model.PagedResourceListOfDataTypeSummary