LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf, including all inherited members.

BaseDateLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
CalendarsLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
DomCcyLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOfinline
Equals(FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf input)Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOfinline
FgnCcyLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf()Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOfinlineprotected
FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf(DateTimeOffset baseDate=default(DateTimeOffset), string domCcy=default(string), string fgnCcy=default(string), List< string > tenors=default(List< string >), List< decimal > pipRates=default(List< decimal >), string lineage=default(string), MarketDataOptions marketDataOptions=default(MarketDataOptions), List< FxTenorConvention > calendars=default(List< FxTenorConvention >), string spotDaysCalculationType=default(string), MarketDataTypeEnum marketDataType=default(MarketDataTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOfinline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOfinline
LineageLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
MarketDataOptionsLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
MarketDataTypeLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
MarketDataTypeEnum enum nameLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
PipRatesLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
SpotDaysCalculationTypeLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
TenorsLusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOf
ToJson()Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOfinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.FxForwardTenorPipsCurveDataAllOfinline