LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.FlowConventions Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.FlowConventions, including all inherited members.

AccrualDateAdjustmentLusid.Sdk.Model.FlowConventions
BusinessDayConventionLusid.Sdk.Model.FlowConventions
CodeLusid.Sdk.Model.FlowConventions
CurrencyLusid.Sdk.Model.FlowConventions
DayCountConventionLusid.Sdk.Model.FlowConventions
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.FlowConventionsinline
Equals(FlowConventions input)Lusid.Sdk.Model.FlowConventionsinline
FlowConventions()Lusid.Sdk.Model.FlowConventionsinlineprotected
FlowConventions(string currency=default(string), string paymentFrequency=default(string), string dayCountConvention=default(string), string rollConvention=default(string), List< string > paymentCalendars=default(List< string >), List< string > resetCalendars=default(List< string >), int settleDays=default(int), int resetDays=default(int), bool? leapDaysIncluded=default(bool?), string accrualDateAdjustment=default(string), string businessDayConvention=default(string), string scope=default(string), string code=default(string))Lusid.Sdk.Model.FlowConventionsinline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.FlowConventionsinline
LeapDaysIncludedLusid.Sdk.Model.FlowConventions
PaymentCalendarsLusid.Sdk.Model.FlowConventions
PaymentFrequencyLusid.Sdk.Model.FlowConventions
ResetCalendarsLusid.Sdk.Model.FlowConventions
ResetDaysLusid.Sdk.Model.FlowConventions
RollConventionLusid.Sdk.Model.FlowConventions
ScopeLusid.Sdk.Model.FlowConventions
SettleDaysLusid.Sdk.Model.FlowConventions
ToJson()Lusid.Sdk.Model.FlowConventionsinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.FlowConventionsinline