LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap, including all inherited members.

BaseValidate(ValidationContext validationContext)Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwapinlineprotected
ConventionNameLusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap
CouponRateLusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap
CreditDefaultSwap()Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwapinlineprotected
CreditDefaultSwap(string ticker=default(string), DateTimeOffset startDate=default(DateTimeOffset), DateTimeOffset maturityDate=default(DateTimeOffset), CdsFlowConventions flowConventions=default(CdsFlowConventions), decimal couponRate=default(decimal), FlowConventionName conventionName=default(FlowConventionName), decimal? notional=default(decimal?), CdsProtectionDetailSpecification protectionDetailSpecification=default(CdsProtectionDetailSpecification), InstrumentTypeEnum instrumentType=default(InstrumentTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwapinline
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwapinline
Equals(CreditDefaultSwap input)Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwapinline
Lusid::Sdk::Model::LusidInstrument.Equals(LusidInstrument input)Lusid.Sdk.Model.LusidInstrumentinline
FlowConventionsLusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwapinline
InstrumentTypeLusid.Sdk.Model.LusidInstrument
InstrumentTypeEnum enum nameLusid.Sdk.Model.LusidInstrument
LusidInstrument()Lusid.Sdk.Model.LusidInstrumentinlineprotected
LusidInstrument(InstrumentTypeEnum instrumentType=default(InstrumentTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.LusidInstrumentinline
MaturityDateLusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap
NotionalLusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap
ProtectionDetailSpecificationLusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap
StartDateLusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap
TickerLusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwap
ToJson()Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwapinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.CreditDefaultSwapinline