LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequest Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequest, including all inherited members.

AsAtLusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequest
CreateRecipeRequest()Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequestinlineprotected
CreateRecipeRequest(List< string > recipeCreationMarketDataScopes=default(List< string >), ResourceId recipeId=default(ResourceId), ConfigurationRecipe inlineRecipe=default(ConfigurationRecipe), DateTimeOffset? asAt=default(DateTimeOffset?), DateTimeOrCutLabel effectiveAt=default(DateTimeOrCutLabel))Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequestinline
EffectiveAtLusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequest
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequestinline
Equals(CreateRecipeRequest input)Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequestinline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequestinline
InlineRecipeLusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequest
RecipeCreationMarketDataScopesLusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequest
RecipeIdLusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequest
ToJson()Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequestinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.CreateRecipeRequestinline