LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequest Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequest, including all inherited members.

AttributesLusid.Sdk.Model.CreateDateRequest
CreateDateRequest()Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequestinlineprotected
CreateDateRequest(string dateId=default(string), DateTimeOffset fromUtc=default(DateTimeOffset), DateTimeOffset toUtc=default(DateTimeOffset), string timeZone=default(string), string description=default(string), string type=default(string), DateAttributes attributes=default(DateAttributes), Dictionary< string, string > sourceData=default(Dictionary< string, string >))Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequestinline
DateIdLusid.Sdk.Model.CreateDateRequest
DescriptionLusid.Sdk.Model.CreateDateRequest
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequestinline
Equals(CreateDateRequest input)Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequestinline
FromUtcLusid.Sdk.Model.CreateDateRequest
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequestinline
SourceDataLusid.Sdk.Model.CreateDateRequest
TimeZoneLusid.Sdk.Model.CreateDateRequest
ToJson()Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequestinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.CreateDateRequestinline
ToUtcLusid.Sdk.Model.CreateDateRequest
TypeLusid.Sdk.Model.CreateDateRequest