LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketData Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketData, including all inherited members.

BaseValidate(ValidationContext validationContext)Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketDatainlineprotected
ComplexMarketData()Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketDatainlineprotected
ComplexMarketData(MarketDataTypeEnum marketDataType=default(MarketDataTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketDatainline
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketDatainline
Equals(ComplexMarketData input)Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketDatainline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketDatainline
MarketDataTypeLusid.Sdk.Model.ComplexMarketData
MarketDataTypeEnum enum nameLusid.Sdk.Model.ComplexMarketData
ToJson()Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketDatainlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.ComplexMarketDatainline