LUSID C# SDK
Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSet Member List

This is the complete list of members for Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSet, including all inherited members.

BaseValidate(ValidationContext validationContext)Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSetinlineprotected
CashflowsLusid.Sdk.Model.CashFlowValueSet
CashFlowValueSet()Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSetinlineprotected
CashFlowValueSet(List< CashFlowValue > cashflows=default(List< CashFlowValue >), ResultValueTypeEnum resultValueType=default(ResultValueTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSetinline
Equals(object input)Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSetinline
Equals(CashFlowValueSet input)Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSetinline
Lusid::Sdk::Model::ResultValue.Equals(ResultValue input)Lusid.Sdk.Model.ResultValueinline
GetHashCode()Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSetinline
ResultValue()Lusid.Sdk.Model.ResultValueinlineprotected
ResultValue(ResultValueTypeEnum resultValueType=default(ResultValueTypeEnum))Lusid.Sdk.Model.ResultValueinline
ResultValueTypeLusid.Sdk.Model.ResultValue
ResultValueTypeEnum enum nameLusid.Sdk.Model.ResultValue
ToJson()Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSetinlinevirtual
ToString()Lusid.Sdk.Model.CashFlowValueSetinline